Landschapsadviezen

Het ontwikkelen van het landgoed, in combinatie met onderstaande werkzaamheden, heeft een schat aan informatie opgeleverd. Werkzaamheden zoals onder andere:

 • Senior Veldcoördinator Collectief Agrarisch Natuurbeheer Oost Brabant
 • Begeleider/ instructeur/ dagvoorzitter/ supervisie van cursussen in opdracht van de provincie Noord Brabant en het ministerie van LNV 
 • Coach Natuurinclusieve Landbouw in opdracht van provincie Noord-Brabant
 • Docent agrarisch dagonderwijs
 • Cursusleider bijenteelt, schapenteelt, bedrijfseconomie
 • Docent MAS voor volwassenen

  Dit levert kennis en expertise op met betrekking tot:
 • coaching, begeleiding, dagvoorzitterschap en supervisor van cursussen
 • agrarisch natuurbeheer, natuurinclusieve landbouw
 • aanleg en onderhoud van bos, houtsingels en landschapselementen zoals poelen heggen en bloemenranden. Voor handige praktische tips heb ik factsheets ontwikkeld zie hiervoor: Factsheets 
 • subsidiemogelijkheden voor de aanleg en onderhoud van groen
 • de ontwikkeling van landgoederen
 • de bouw van hooibergen
 • oude fruitrassen
 • honingbijen en solitaire bijen

Die kennis deel ik graag. Advisering in dezen is daardoor een belangrijk product. Advisering ondersteund door een excursie hier ter plaatse. Daardoor kan de klant/cursist zich een prima beeld vormen van wat de mogelijkheden op de eigen locatie zijn.

Excursies (alleen op afspraak) vinden plaats voor mensen die plannen hebben in het kader van natuurontwikkeling. Alle genoemde elementen zijn ter plaatse te zien en dat maakt de keuze gemakkelijker.
Dat de vogels de nieuwe natuur ook waarderen, blijkt wel uit het feit dat soorten, die veertig jaar afwezig waren, zich weer laten zien, zoals de spotvogel, zwartkop, tuinfluiter, bonte vliegenvanger en de goudvink. In de winter zijn er ook hele zwermen koperwieken en kramsvogels te gast. Zelfs de schuwe houtsnip is elke winter van de partij.

Een van de lopende projecten is het ontwikkelen van het zogenoemde coulissenlandschap in het kader van landschapslandbouw voor het Peel Natuurdorpen project . Onderstaand een video naar aanleiding van het Peel Natuurdorpen project.