Historie

De oude boerderij met familie Cornelissen rond 1933.

Historie.

Voorheen stond hier de oude boerderij van de familie Cornelissen. Een typische Brabantse boerderij die op 3 juli 1952 volledig afbrandde door blikseminslag tijdens een zwaar onweer.

De nieuwe boerderij halfweg de jaren 50; een wederopbouwtype.

Rond 1960 was de huiskavel ca 1 ha groot. Door ruiling en aankoop is de oppervlakte in de loop der jaren uitgebreid tot ruim 5 ha. In 2004 werd de landgoedstatus (NSW) verkregen. 2 van de 5 ha op het landgoed zijn voor dit doel omgevormd tot natuur.
Goed voor bijen en vogels!

Tegelijkertijd verscheen de hooiberg rond die tijd op de plek waar eerst een oud kippenhok stond. Dit was de eerste hooiberg in de gemeente en dè inspiratiebron voor het hooibergenproject!

Kadaster:
Het ontstaan van het Kadaster  (ingevoerd door Napoleon in de Franse tijd) leverde een eerste gedetailleerde kaart van de omgeving van ’t Oventje. Zie tekening: eerste kadasterkaart 1832.

Eerste kadasterkaart 1832

Op deze kaart vallen een paar zaken op:

  • De school stond er nog niet.
  • Er stonden weinig huizen op ’t Oventje. Op Voor en Achter Oventje stonden ongeveer evenveel huizen (toen nog Groot en Klein Oventje genoemd! De tekst (Voor en Achter Oventje is pas in 1939 toegevoegd!)
  • De Boekelsedijk (Route de Boekel) lag verder westelijk dan nu.
  • Het huidige landgoed (5 ha) was toen verdeeld onder veel boeren.
  • De huidige grens van het landgoed is aangegeven in blauw.
  • Kadasterkaarten zijn oorspronkelijk bedoeld om belasting te kunnen heffen.

Het Tiendrecht (en oud recht waarbij het10de deel van de opbrengst van de boeren afgedragen moest worden aan de leenheren, werd op deze gronden afgekocht voor ruim 354,52 gulden op 1 februari 1868. Een formidabel bedrag voor die tijd! Zie akte: afkoop van tiendregt

Met deze akte werd het Tiendrecht afgekocht in 1868